Het idee

Wij hebben een idee voor een zonnepark in Haaksbergen langs de N18 ter hoogte van de Lintelerweg. We noemen dit zonnepark N18 Eeltinkveld.

Het zonnepark wordt zo’n 5,7 hectare groot. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen. Dat resulteert in een zonnepark van netto ca. 4,27 hectare. Naar schatting levert dat per jaar 5,7 miljoen kilowattuur (kWh) op, waarmee we ongeveer 1.900 huishoudens van duurzame elektriciteit kunnen voorzien.

Samen met de omgeving

Onze wens is om in samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een concreet plan te maken. Met de omgeving zijn we in gesprek over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie van de omgeving in het zonnepark.

Op de volgende manier kan de omgeving participeren in Zonnepark N18 Eeltinkveld:

1. Werkgroep

Het idee voor het Zonnepark N18 Eeltinkveld hebben de initiatiefnemers uitgewerkt met omwonenden en andere betrokkenen. Hiervoor is een werkgroep opgericht. In januari 2021 is de werkgroep voor het eerst digitaal bij elkaar geweest. De werkgroep bestaat uit omwonenden en vertegenwoordigers van Natuur en Milieu Haaksbergen, Imkervereniging de Heidebloem en Buurtschap Brammelo.  

In samenspraak met de werkgroep is een concreet plan gemaakt met aandacht voor de natuur en maatschappelijke inpassing. De input is verwerkt tot een vooroverlegplan dat op 16 april 2021 ingediend is bij de gemeente Haaksbergen. De verslagen van de werkgroep en een aantal bijlagen van het vooroverlegplan staan op de informatiepagina op deze website. 

2. Lokaal eigenaarschap

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een lokale energiecoöperatie. Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen dan via de lokale energie-coöperatie meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten.

Voor het zonnepark N18 Eeltinkveld werken we samen met Energie Coöperatie Haaksbergen.

3. Omgevingsfonds

Ook stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1.000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Ter illustratie: als het zonnepark in een jaar 5,7 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar ca 2.800 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.