Stand van zaken

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. Het project bevindt zich nog in een pril stadium. De eerste gesprekken met omwonenden zijn gevoerd om hen te informeren en vragen die zij hebben zoveel mogelijk te beantwoorden.

We vullen deze pagina steeds aan met nieuwe informatie en relevante documenten met betrekking tot Zonnepark N18 Eeltinkveld. Als u hiervoor suggesties hebt, dan horen wij dat graag via info@zonneparkn18eeltinkveld.nl.

We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen proberen te beantwoorden. Dat zijn vragen over zonne-energie in het algemeen, over het initiatief Zonnepark N18 Eeltinkveld en over de initiatiefnemer(s). De pagina met veelgestelde vragen vindt u hier.

Planning

Mede dankzij de bijdrage van de werkgroep hebben Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie op 16 april 2021 het vooroverlegplan Zonnepark N18 Eeltinkveld ingediend bij de gemeente Haaksbergen. Het plan is samen met de omgeving tot stand gekomen. Binnen het plan is er veel aandacht en ruimte voor natuur en landschap. 

Het vooroverlegplan wordt beoordeeld door een toetsingscomité en is als tweede geëindigd in de selectie voor het vervolgtraject tot vergunningaanvraag.

Met het positieve besluit van het toetsingscomité kunnen de Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie de volgende belangrijke stap zetten en de vergunningsaanvraag indienen bij de gemeente Haaksbergen.